De zorg eet vers en uit de regio

Waarom

Voor bewoners van zorgorganisaties is eten één van de belangrijkste ‘uitjes’ van de dag.

Toch is één op de drie bewoners ondervoed, geeft bijna de helft aan niet tevreden te zijn over de maaltijden en verdwijnt 30 tot 40% van dit eten in de afvalbak.

Dat terwijl uit meerdere onderzoeken blijkt dat aandacht besteden aan de ingrediënten van de maaltijden een significante meerwaarde is voor zowel de bewoners als hun gezondheid. Met smaakvolle lokale producten en een optimale maaltijdpresentatie kunnen we de eetlust, voedingsstatus, functionele status en kwaliteit van leven verbeteren. En, zo de zorgvraag en zorgkosten verlagen.

Hoe

De regionale keuken komt naar de zorgorganisaties toe. Immers:

  • Gezamenlijk eten is een event. Het verbindt en geeft een thuisgevoel.
  • Gezamenlijk eten verbetert de eetlust. Hierdoor vermindert het medicijngebruik en verlagen de zorgvraag en zorgkosten.
  • Door de maaltijdkwaliteit te verbeteren wordt de waste verminderd en de efficiency verhoogd.
  • Door de maaltijd te bereiden met lokale producten wordt een concrete bijdrage aan de lokale economie, werkgelegenheid en haar landschap gegeven.

Wat

Vanaf 01-11-2022 wordt door een door ons opgericht consortium in een Haalbaarheidsstudie in drie fases nagegaan of, hoe en tegen welke prijs in Zeeland regionaal voedsel gestructureerd en jaarrond beleverd kan worden aan twee specifiek omschreven doelgroepen. 

Na het succesvol afronden van de Haalbaarheidsstudie is onze intentie om aansluitend met de opgedane kennis en ervaring een concreet vervolgproject op te starten. In dit vervolg vindt dan het in massaproductie uiteindelijk oogsten, wassen en snijden van Zeeuwse producten plaats die vervolgens bereid worden tot Zeeuwse maaltijden. In deze Haalbaarheidsstudie vindt dit op beperkte schaal plaats.

Boer EN Zorg is een onderdeel van Stichting Boer EN Keten, kVk 82916888.