Vlnr: Jeroen de Vries, Arold, Versluijs. Hans Everse en Jo-Annes de Bat. Tim Moerman ontbreekt op de foto.

Subsidie toegekend

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 8 november akkoord gegeven op vijf projecten voor de Zeeland in Stroomversnelling-subsidieregeling. Waaronder het project Van Vullen naar Voeden van Stichting Boer en Keten. …